Hàbitats i espècies

Hàbitats i espècies (89)

La conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori. En el cas de Mallorca, alguns hàbitats escassos i amenaçats, com els sistemes dunars i les petites zones humides, requereixen mesures legals i plans d’actuació que els protegeixin en conjunt, i des del GOB intentam incidir en les polítiques ambientals que els afecten (pla hidrològic, política d’actuacions a la costa, regeneració de platges, etc.).

També consideram que és necessària la nostra implicació en els plans de conservació d’algunes de les nostres espècies més amenaçades, aprofundint en el coneixement científic de la seva biologia i problemàtica, per tal de minvar les causes que han portat aquestes espècies fins al llindar de l’extinció.

Dimarts, 07 Març 2017 10:47

Ingrid ja és de bell nou a Mallorca

L’àguila peixatera monitoritzada via satèl·lit pel GOB acaba d’arribar després de la seva hivernada a la costa atlàntica de Marroc

Cal abordar amb protocols i mitjans suficients l’arribada i extensió d’espècies invasores

 

Ahir comença la temporada de mitja veda de caça, i el renou de dispars va omplir la foravila.

Les dues entitats reediten el seu acord per seguir treballant en la recuperació d’aquesta espècie en perill d’extinció

Amb caràcter general, el Consell de Mallorca deixà d’esquitxar les carreteres fa 3 anys, però alguns ajuntaments continuen enverinant carreteres i camins de titularitat municipal

El GOB dóna suport a la Conselleria de Medi Ambient en la seva actuació a Es Vedrà, i insta a l’aprovació d’un pla de control per abordar seriosament la problemàtica a Mallorca

Inclou imatges de fauna, flora i paisatges de les Balears

Pàgina 1 de 8

festegob